Ένταλμα έρευνας

Υπόθεση: Monika's Diary

Διεύθυνση: Αριστοτέλους 19, Καλλιθέα 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Λόγω της ιδιαιτερότητας της οικίας Frank, οι πόρτες θα ανοίγουν ακριβώς την ώρα έναρξης της έρευνας.

Διαθέσιμες ημερομηνίες έρευνας: